ستاره پرسپولیس دچار شکست عشقی شد!

این بازیکن سرشناس در فصل های اخیر یکی از ارکان اصلی تیم پرسپولیس بوده و به نوعی در این تیم ستاره بوده اما مدتی از این بازیکن تاثیرگذار دور بوده است. این افت شدید این سوال را برای بسیاری ایجاد کرد که چرا بازیکنی با افت و قد کوتاه ناگهان با چنین رکودی مواجه می شود؟

شنیدیم دلیل اصلی این افت واضح و آشکار به دلیل شکست عشقی بازیکن مورد نظر بوده است. بازیکنی که هر روز در تمرین پرسپولیس حاضر می شود و زیر نظر مربیان کار می کند اما بی روح و سرد و بی انگیزه شده است.

هر چقدر که مربیان پرسپولیس و اطرافیان تلاش کردند این بازیکن را به شرایط عادی برگردانند، ناکام ماندند.

  خسارت 40 میلیاردی سیل گزنک/ سیل امروز در 50 سال گذشته بی سابقه است

دیدگاهتان را بنویسید