سخنگوی قوه قضائیه: فیضه هاشمی در بازداشت به سر می برد/ اتهام جدید وی تجمع، تبانی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است/ وی در سال 1398 به 15 ماه حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی و در سال 1400 محکوم شد. وی به یک سال حبس تعزیری، دو سال مجازات تکمیلی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه: فیضه هاشمی در بازداشت به سر می برد/ اتهام جدید وی تجمع، تبانی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است/ وی در سال 1398 به 15 ماه حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی و در سال 1400 محکوم شد. وی به یک سال حبس تعزیری، دو سال مجازات تکمیلی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد

روز جدید مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فیضه هاشمی گفت: خانم هاشمی با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و دارای سابقه کیفری است. وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی به موجب حکم 15 بهمن ماه سال 1397 محکوم شده است و سند دیگری نیز وجود دارد و در تاریخ 30 دی 1400 به یک سال محکوم شده است. حبس و دو سال مجازات تکمیلی و ممنوعیت خروج از کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: خانم هاشمی با قرار بازداشت موقت و دارای سابقه کیفری است. وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی به موجب حکم 15 بهمن ماه سال 1397 محکوم شده است و سند دیگری نیز وجود دارد و در تاریخ 30 دی 1400 به یک سال محکوم شده است. حبس و دو سال مجازات تکمیلی و ممنوعیت خروج از کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در اجرا و اجرای آیین نامه ای که داریم، در 28 اسفند 1400 پرونده وی به شعبه 36 تجدیدنظر تهران رفت و به 15 ماه حبس تعزیری و 2 سال مجازات تکمیلی از قبیل ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. فضا و غیره

وی افزود: اتهامات جدید وی با دادسرای امنیت است و اتهامات وی جمع آوری، تبانی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و در بازداشت موقت در تهران به سر می برد و انشاالله به پرونده وی رسیدگی و ارسال خواهد شد. به دادگاه و حکم آنها در شرف اجرای است. تاریخ دادخواست او 19 اردیبهشت 1401 است.

  سارق گامت در برخورد با پلیس کشته شد

دیدگاهتان را بنویسید