سخنگوی نیروی انتظامی: گشت ارشاد از امروز برای برخورد با لباس های نامتعارف تشکیل می شود/ در صورت عدم رعایت به مراجع قضایی معرفی می شوند.

سخنگوی نیروی انتظامی: گشت ارشاد از امروز برای برخورد با لباس های نامتعارف تشکیل می شود/ در صورت عدم رعایت به مراجع قضایی معرفی می شوند.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجهه گفت: پلیس پیگیر مطالبات مردم و مطالبات گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی و تاکید بر ریاست افتخاری و تشکیل گشت های انتظامی با هدف است. رسیدگی به تخلفات اجتماعی قوه قضائیه در حدود قانون برای گسترش و گسترش امنیت عمومی و تقویت آن. بنیان خانواده از بانوان و دختران کشور عزیزمان ایران که با رعایت موازین اجتماعی و پوشش متعارف به آرامش روحی و روانی جامعه کمک می کنند، از این روز با ایجاد گشت های خودرویی و پیاده در سراسر کشور تقدیر و تشکر می کند. ضمن انجام ماموریت های متعدد پلیسی با این گروه ها، از جمله افرادی که متاسفانه بدون توجه به عواقب و عواقب خارج از هنجار لباس پوشیدن، همچنان بر هنجارشکنی همراه با تذکر و اخطار در صورت سرپیچی از دستورات اصرار دارند. پلیس، اقدامات قانونی انجام و به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

سخنگوی فراج افزود: از همه به ویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این کشور به وجودشان وابسته است، انتظار می رود با حفظ حریم حجاب و رعایت هنجارهای پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه کمک کنند و توانمند سازند. افسران پلیس برای خدمت بیشتر ماموریت های پلیسی بسیار و حیاتی را برای مقاصد دیگر فراهم کنید.

  قیمت جهانی طلا امروز، 8 فوریه 1401

دیدگاهتان را بنویسید