سخنگوی کمیسیون قضایی مصاحبه وی با فارس درباره «اجازه خروج زنان از کشور» را نپذیرفت!

سخنگوی کمیسیون قضایی مصاحبه وی با فارس درباره «اجازه خروج زنان از کشور» را نپذیرفت!

در حالی که کاظم دلخوش، سخنگوی کمیته قضایی دیروز از تصویب یکی از اعضا در خصوص خروج زنان با اجازه ولی فقیه خبر داده بود، اما اکنون می گوید این کمیته چنین تاییدیه ای نداشته است.

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیته قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به فارس گفت: اعضای این کمیسیون در جلسه امروز خروج زنان از کشور را در شرایط عادی با اذن ولی به استثنای موارد خاصی که خروج از کشور با دستور قضایی انجام می شود، بررسی کردند.سخنگوی کمیسیون قضایی مصاحبه وی با فارس درباره «اجازه خروج زنان از کشور» را نپذیرفت!

خبرگزاری فارس: نماینده مجلس خبر خروج زنان از کشور را ناقص به ما گفت که بعداً آن را اصلاح کردیم. اما رسانه ها نباید آن را تیتر می کردند زیرا باعث تداعی کننده فحش های ضد انقلاب شد!

سخنگوی کمیسیون قضایی مصاحبه وی با فارس درباره «اجازه خروج زنان از کشور» را نپذیرفت!

خبرگزاری فارس به «ارائه اطلاعات ناقص از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس» و «اصلاح اشتباه اولیه» در خبر اصلی خود اذعان کرد.

این خبرگزاری در عین حال انتخاب عنوان این خبر ناقص توسط رسانه های دیگر را «غیرحرفه ای» و موجب «سوءاستفاده ضد انقلاب» خواند!

  بازی مقابل تیم های لیگ 1 بسیار سخت خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید