سعید مدنی به 9 سال زندان محکوم شد

سعید مدنی به 9 سال زندان محکوم شد

سعید مدنی نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی است و تاکنون چندین کتاب در زمینه مسائل ایران در داخل و خارج از کشور منتشر کرده است.

سعید مدنی، نویسنده، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران و فعال ملی مذهبی در دادگاه اول به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید مدنی علیه کیفرخواست صادره از سوی دادستانی و انقلاب مقدس شهدا به ریاست محمد نصیرپور علیه مواد 498، 500 و 610 قانون مجازات اسلامی مبنی بر 1) تشکیل و اداره گروه های مخالف دولت، 2) اجتماع و تبانی. به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و 3) تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به اتهامات در 24 آبان ماه سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد.

بر اساس حکم صادره از سوی قاضی مظلوم، سعید مدنی در اتهام اول به ۸ سال حبس تعزیری و در اتهام دوم به ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید مدنی نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی است و تاکنون چندین کتاب در زمینه مسائل ایران در داخل و خارج از کشور منتشر کرده است.

  مدیران فوتبال التماس می کنند! | روز جدید

دیدگاهتان را بنویسید