سقف کار پزشکان متخصص در مناطق محروم برداشته شد

بهرام عین الهی با بیان اینکه سقف کار پزشکان متخصص در مناطقی که شرایط نامساعدی دارند افزایش یافته است، گفت: این امر باعث می شود متخصصان بیشتری در این مناطق رغبت حضور داشته باشند.

  مسابقه بازاریابی تهران برگزار می شود

دیدگاهتان را بنویسید