سه میلیون تومان الحساب متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تکمیل شد

مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی از پرداخت سه میلیون تومان بابت تناسب و معیشت مستمری بگیران برای ماه های فروردین تا خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج


میرهاشم موسوی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مردم رئیس جمهور شهید وی در خصوص بهبود معیشت مستمری بگیران و بازنشستگان گفت: یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت سیزدهم مردم و شخصیت رئیس جمهور شهیدمان حضرت آیت الله رئیسی توجه به معیشت و معیشت بازنشستگان عزیز بود. بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وی افزود: در ادامه این نظر دولت محترم بر اساس مصوبه هفته گذشته قانون بودجه; وی به همه صندوق های بازنشستگی خبر داد که از فروردین تا خرداد سه میلیون تومان به تناسب و معیشتی اختصاص می یابد. بازنشستگان آقایان عزیز؛ سپرده ما همچنین اعلام کردیم به محض تامین منابع که رقمی بالغ بر 12600 میلیارد تومان را شامل می شود، تلاش می کنیم. این مبلغ را علی الحساب پرداخت کنید. به فضل خداوند متعال و با همکاری سازمان برنامه و نظام پولی و بانکی کشور و بستگانی که در سازمان فعالیت می کردند، این منابع تامین شده و تا ساعاتی دیگر مبلغ سه میلیون تومان خواهد شد. به کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران عزیز سازمان تامین اجتماعی واریز گردد.

وی بیان کرد: سپس در تعامل با مستمری بگیران محترم و نمایندگان کانون های بازنشستگی، شرایط و ضوابطی را که طبق قانون باید اجرا و اجرا کنیم را جمع بندی می کنیم.

موسوی ادامه داد: این سپرده برای همه بازنشستگان و بازنشستگان خواهد بود و با هماهنگی فنی با بانک امروز به طور کامل به حساب همه بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می شود.آیا این خبر مفید بود؟