سوال مهم روزنامه جموری اسلامی از علم الهادی درباره کمک های گوهرشاد!

سوال مهم روزنامه جموری اسلامی از علم الهادی درباره کمک های گوهرشاد!

روزنامه جمهوری اسلامی در ستونی برای اطلاع احمد علم الهادی امام جمعه مشهد سوال مهمی را مطرح کرد.

در این مقاله آمده است: سید احمد علماملهادی امام جمعه مشهد در واکنش به اعتراضات مربوط به واگذاری کمک ها به گوهرشاد به وی اعلام کرد: متولی باید یکی از مسالمت جویان مشهد باشد و این سمت مورد تایید قرار گرفت. مراجع قانونی در من

در صفحه اینستاگرام حجت الاسلام علم الهادی با قدردانی از نگرانی کسانی که به دنبال افشای مصادیق فساد در کشور هستند، آمده است: در خصوص شبهه تحویل کمک های گوهرشاد به امام جمعه مشهد. توجه به این نکته ضروری است متولی نذورات گوهرشاد بر اساس متن وقف نامه یکی از سادات وقف ویژه می باشد، آرامش شهر مشهد مشخص شده است، لذا طبق نظر مراجع قانونی این سمت در اختیار آقای علم الهادی است و نامه مذکور در مقام بیان این صلاحیت اداره کل نذورات خراسان می باشد. بنابراین این اشتباه است که بگوییم کمک های گوهرشاد به آقای علم الهادی سپرده شده است. در صفحه اینستاگرام آقای علم الهادی به مبلغ کمک گوهرشاد و هزینه دریافتی اشاره ای نشده است.

  یک داستان واقعی در تهران خودمان

دیدگاهتان را بنویسید