سوت قطار صراحی به سمت چابهار صدای منافع مردم است

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همه بلوچ های ما سهامدار پروژه خط شمال به جنوب هستند. وقتی راه آهن سراکس – چابهار ساخته شود، سوت قطار صدای مردم خواهد بود.»

  نگاه متعالی استاندار یزد برای اجرای محصول اتاق های فکر دلگرم کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید