سپاهان استقلال و پرسپولیس را گرفت

روز جدید :

سپاهان استقلال و پرسپولیس را گرفت

با انتشار اخباری مبنی بر حضور مهدی لیموچی در استقلال و پرسپولیس در روزهای اخیر، سپاهانی جی با ارسال نامه ای به آلومینیوم اراک خواستار جذب این بازیکن شد.

این در حالی است که لیموچی یک فصل دیگر با آراکی قرارداد دارد و باید دید آلومینیوم به این درخواست چه واکنشی نشان خواهد داد.