سپاهان با این گل جنجالی گواهینامه گرفت

تیم فوتبال سپاهان در اولین دیدار خود در سال جدید با یک گل نفت آبادان را شکست داد و اعلام گل این تیم توسط کمک داور با اختلاف همراه بود.

در همین راستا باشگاه سپاهان با انتشار بیانیه ای در سایت خود و درج عکسی در بالا مدعی شد عملکرد کمک داور در اعلام این گل درست و بر اساس جایگاه دقیق و صحیح وی بوده است.

در زیر بیانیه این باشگاه را مشاهده می کنید؛ در صحنه گل سپاهان به صنعت نفت تردیدهایی در صحت این گل وجود داشت. با توجه به بررسی تصاویر تلویزیونی و با توجه به نظر کارشناسان داوری در خصوص رعایت تشخیص کمک داور در چنین صحنه هایی و همچنین با توجه به تصاویری که نشان می دهد کمک داور روی خط دروازه قرار گرفته است، به نظر می رسد بهترین موقعیت برای تشخیص e داور بازی داشت و گل سپاهان در شرایط مناسب به ثمر رسید. همچنین تصاویر دریافتی تلویزیون، عبور کامل توپ از روی خط دروازه را تایید می کند.

سپاهان با این گل جنجالی گواهینامه گرفت

عکس سپاهان برای گل جنجالی گواهینامه دریافت کرد

  جشنواره ایده های فناورانه زمینه ای برای معرفی استعدادها فراهم کرد

دیدگاهتان را بنویسید