شرایط انتقال مستمری به فرزندان

شرایط انتقال مستمری به فرزندان

سهم مستمری فرزند در حق تامین اجتماعی
بر اساس بند 2 ماده 83 قانون تامین اجتماعی، سهم هر فرزند از مستمری پدر یا مادر، 25 درصد مستمری والدین او است. اگر کودک هر دو والدین خود را از دست داده باشد، این سهم دو برابر می شود.

همچنین در صورتی که یکی از مستمری بگیران بازمانده فوت کند، خود فوت کند یا شرایط دریافت مستمری را از دست بدهد، سهم وی بین مستمری بگیران باقی مانده تقسیم می شود.

سهم مستمری کودکان در قانون کار کشور
قانون استخدام کشور در مواد 82 و 83 خود این امر را پیش بینی کرده است. در صورت فوت کارمند دولت نیمی از مستمری وی به وراث قانونی وی پرداخت می شود. مگر اینکه علت فوت انجام وظیفه باشد که در این صورت کل حقوق متوسط ​​کارمند به عنوان حق وظیفه به ورثه وی پرداخت می شود.

طبق ماده 87 همین قانون، حقوق مستمری مستمری کارکنان دولت بر خلاف قانون تأمین اجتماعی بین وراث آنها به طور مساوی تقسیم می شود. بنابراین سهم فرزند از مستمری پدر یا مادر به اندازه سهم سایر وراث خواهد بود.

تفاوت دیگر در خصوص واگذاری حقوق بازنشستگی به فرزندان این است که در مورد کارمندان دولت، اگر مستمری و سهم یکی از وراث به هر دلیلی قطع شود، آن سهم به سایر وراث تعلق نمی گیرد. به نفع صندوق بازنشستگی ثبت می شود.

شرایط انتقال مستمری به فرزندان
میزان مستمری واریز شده به فرزند برای کارگران مشمول سازمان تامین اجتماعی و کارمندان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت است. البته از سال 1392 و با تصویب قانون حمایت از خانواده، شرایط واگذاری حقوق بازنشستگی به فرزندان تغییر کرد.

  فیلمی از رقص سانسور شده مهران گفوریان منقضی شد

طبق ماده 48 قانون جدید حمایت از خانواده، «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزند ذکور تا رسیدن به سن بیست سالگی از این حقوق برخوردار خواهند بود». پس از آن تنها در صورت نیازمندی و یا شاغل شدن در دانشگاه از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان برخوردار می شوند.

بر اساس این ماده شرایط انتقال مستمری فرزند به شرح زیر است:
هیچ محدودیت سنی برای انتقال مستمری به دختر وجود ندارد. فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و شغلی نداشته باشد می تواند از حق بازنشستگی برخوردار شود.

سن دریافت مستمری از پدر یا مادر برای فرزند ذکور تا 20 سال می باشد. فرزند ذکور بعد از این سن فقط در صورت از کارافتادگی یا کار دانشگاهی از حقوق بازنشستگی والدین خود برخوردار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید