شرایط جدید انتقال خدمت بیمه ای به مستمری چیست؟

شرایط جدید انتقال خدمت بیمه ای به مستمری چیست؟

نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) دومین گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی را بررسی و ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 2 این طرح، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد افرادی که به دلیل انتقال، استعفا، بیع، اخراج، انفصال دائم به همچنین به دلیل تغییرات ساختاری تا زمان ادغام، انحلال و واگذاری، رابطه استخدامی آنها با مؤسسه مربوط قطع شده و در نتیجه از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوطه خارج می شوند یا به دلیل تغییر وضعیت استخدامی صندوق جدید امکان پذیر است.

بر اساس تبصره 1 این ماده، انتقال سوابق حق بیمه یا کسورات بازنشستگی از صندوق بازنشستگی به سایر صندوق ها پس از احراز حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری ارث ممنوع است.

طبق تبصره 2 این ماده؛ کلیه افرادی که به هر دلیل کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را از صندوق بازنشستگی مربوطه دریافت یا دریافت کرده اند، امکان انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود ممنوع است.

  حومه بوینور را سیل کرد

دیدگاهتان را بنویسید