شرایط جدید رتبه بندی معلمان / برنامه دولتی برای معلمان

شرایط جدید رتبه بندی معلمان / برنامه دولتی برای معلمان

قانون ارزشیابی معلمان علیرغم اجرای چند روز اخیر، انتقاداتی را نیز برای نحوه اجرای آن داشته است.

بیش از 10 سال است که اجرای طرح ارزشیابی معلمان به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار و یا سایر مشکلات مطرح شده به مرحله اجرا نرسیده است و همین مشکل باعث شده است که از این طرح به عنوان اولویت اول یاد شود. آموزش و پرورش در دولت 13

سرانجام پس از مشکلات فراوان، پس از اصلاحات مجلس و پس از گذشت یک سال از ارائه لایحه اولیه رتبه بندی به مجلس، شورای نگهبان در اسفند 1300 با لایحه رتبه بندی موافقت کرد.

رتبه بندی معلمان شامل بیش از 800000 فرهنگی در کشور است. اجرای این طرح از 31 شهریور 1400 برای معلمان محاسبه شده است.

اما پس از تعیین شرایط رتبه بندی معلمان، گروه هایی در جامعه فرهنگی کشور به وجود آمدند که به برخی از بندهای طرح رتبه بندی اعتراض و مخالفت خود را اعلام کردند.

یکی از این اعتراضات عدم پرداخت مبلغ به دلیل اجرای طرح رتبه بندی برخی معلمان بود که گروهی به عدم پرداخت این مبلغ اعتراض کردند.

چندی پیش علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: مبلغ حساب رتبه بندی برای معلمان واریز شده است.

به گفته وی برای واریز مبلغ به حساب معلمان مشمول این طرح 8 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه شد.

وی بیان کرده بود: این کمک هزینه فقط به افرادی تعلق می گیرد که از تاریخ اول مهر 1400 تا 31 مرداد 1401 شاغل بوده و دستمزد دریافت کرده اند و افرادی که در این مدت بازنشسته شده و یا در مرخصی بدون حقوق بوده اند، مشمول این فوق العاده هستند. کار کردن

  2 ماموریت مهم فتح الله زاده در استقلال!

واریز مبلغ به حساب رتبه بندی شروع شد. اما مبلغ تعیین شده به افرادی که در شرایط استخدامی زیر هستند پرداخت نشده است:

الف) سطح اداری و مالی

ب) خط خدمات

ج) معلمان شاغل در مشاغل کمتر از لیسانس مانند کارمند انبار و ….

د) عامل آموزش تمام وقت

ه) نمایندگی سایر نمایندگی ها با پرداخت از مقصد

و) کارگزار سایر مؤسسات با حقوق مبدأ (به استثنای دانشگاه فرهنگیان)

ز) مرخصی بدون حقوق، اخراج، غیبت غیر موجه و پایان کار به هر دلیل

ح) مرخصی زایمان

ط) معلمان طرح مهر آفرین (به استثنای همکارانی که به دلیل ایثارگری از قراردادی به رسمی تبدیل شده اند.)

ی) نماینده خارج از کشور

ک) حق تدریس، قراردادی، سرباز معلم و دانشجو معلم

در این بین و در روزهای گذشته تعداد زیادی از فرهنگیان که به دلیل مرخصی زایمان این مبلغ را دریافت نکردند; این شرایط را از طریق تماس و ارتباط اعلام کرده اند.

پیام یکی از معترضان که به خبرگزاری رسید:

مبالغی تحت عنوان واریز به حساب رتبه بندی به حساب همکاران فرهنگی واریز شد. این مبلغ به حساب معلمانی است که در حال انجام وظیفه بوده و از مرخصی زایمان استفاده کرده اند. واریز نشده است. آیا این برخلاف سیاست های بچه دار شدن نیست؟ آیا تفاوتی بین کسانی که در سال گذشته مرخصی زایمان بوده اند با کسانی که در سال های قبل مرخصی زایمان گرفته اند یا در آینده مرخصی زایمان کرده اند وجود دارد؟

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص توضیح داد: ممکن است مبلغ درج شده در طرح رتبه بندی به معلمانی که در مرخصی زایمان هستند پرداخت نشده باشد. اما در بحث ارزشیابی بازگشت به گذشته مشکلی نخواهد داشت.

  بر عملکرد کارکنان نیروهای مسلح نظارت می شود

وی گفت: در این بحث و به دلیل عدم پرداخت وجوه این افراد، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید