شرایط جدید گمرکی برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور اعلام شد

بخشنامه جدید گمرک برای کمک به گردشگران و سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، مسافران غیرایرانی و ساکنان مناطق آزاد به گمرکات کشور ابلاغ می شود و بر این اساس تسهیلات جدیدی برای ورود موقت گردشگران و سرمایه گذاران خارجی توسط ماشین.

بر اساس این بخشنامه، متقاضیان واجد شرایط دریافت این تسهیلات می توانند به مدت پنج ماه به عنوان روش ورود موقت وارد کشور شوند. پیش از این مدت تعیین شده فقط دو ماه بود و در صورت امکان و با موافقت گمرک سه ماه دیگر تمدید می شد اما با تعیین مهلت قانونی اولیه همراه با رفع مرز مفاسد احتمالی. ، اکنون متقاضیان در بدو ورود به کشور می توانند از تسهیلات پنج ماهه ورود موقت خودرو به کشور استفاده کنند.

همچنین با ابلاغ این بخشنامه محدودیت کشوری که پیش از این شامل کشورهای خاصی می شد، برداشته شد.

البته گمرک در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور احترام به هموطنان مقیم خارج از کشور، حمایت از صنعت گردشگری، تمرکززدایی، تسهیل در تشریفات گمرکی و صرفه جویی در وقت ماموران گمرک، اختیار صدور مجوز ورود موقت و یا تمدید مدت تردد وسایل نقلیه ورود موقت همراه با پروانه گمرکی، کارنه سه تایی و دوگانه با دو گذر، با رعایت کامل مفاد مواد 50 و 78 قانون گمرک و 72، 80، 142 و 144 آیین نامه اجرایی به شرح مندرج در جدول زیر به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه مهلت های قانونی ارائه شده قابل تمدید نخواهد بود و در نتیجه از تخلفات احتمالی جلوگیری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید