شرایط و مدارک لازم برای دریافت غرامت کفن و دفن

شرایط و مدارک لازم برای دریافت غرامت کفن و دفن

کمک هزینه کفن و دفن مبلغی است که در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی به بیمه شده یا مستمری بگیر پرداخت می شود. و در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی به خانواده بیمه شده و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

پرداخت غرامت ختم به افراد واجد شرایط یکی از تعهدات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است. در این مقاله با شرایط و ضوابط این خدمات بیمه ای آشنا می شوید.

پرداخت کمک هزینه ترحیم یا به عبارتی کمک هزینه ترحیم یکی از خدمات بیمه کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی است، اما برخی هنوز نمی دانند این کمک به چه کسانی پرداخت می شود و چگونه باید آن را دریافت کنند.

کمک هزینه کفن و دفن به چه کسی پرداخت می شود؟

هدف از پرداخت کمک کفن و دفن، جبران بخشی از هزینه هایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تامین اجتماعی پس از فوت متحمل می شوند. کمک هزینه کفن و دفن مبلغی است که در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی به بیمه شده یا مستمری بگیر پرداخت می شود. و در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی به خانواده بیمه شده و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی حفظ رابطه بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی تا زمان فوت را شرط اصلی پرداخت کمک ختم و در خصوص مشمولان این یارانه عنوان می کند. وی می گوید: مشمولان این یارانه بیمه شدگان اجباری، اختیاری، قراردادی، رانندگان، کارگران ساختمانی، بیمه بیکاری و قالیبافان هستند.

  مجمع اساتید و علمای حوزه علمیه کوم: چرا ناآرامی های اقتصادی و سیاسی تشدید شده است؟ نظام اقتصادی و سیاسی ایران در بستری است که با آرمان های انقلاب همخوانی ندارد

مبلغ کمک هزینه تدفین به ریال

همچنین در مورد مبلغ ریالی کمک هزینه ترحیم می گوید: تا سال 1385 میزان این کمک هزینه در شهر به شهر بر اساس جمعیت هر شهر متفاوت بود اما از سال 1385 به بعد مبلغ پرداختی حداقل حقوق ماهانه در زمان فوت بر اساس مصوبه شورای عالی کار در همه شهرها تغییر و پرداخت می شود.

شکوری همچنین می افزاید: در 9 ماهه امسال در مجموع 167 میلیارد تومان کمک ختم به 46 هزار و 444 نفر از بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی یا بازماندگان واجد شرایط آنها پرداخت شده است در حالی که در سال 1400 در مجموع 202 میلیارد تومان پرداخت شده است. به 81000 متقاضی واجد شرایط

گواهی فوت، تنها مدرک مورد نیاز

به گفته شکوری، نبود روند اداری برای درخواست و دریافت غرامت ترحیم، بر تعداد متقاضیان آن افزوده است. زیرا افراد به راحتی می توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی اقدام و در کمترین زمان ممکن بدون مراجعه به شعب تامین اجتماعی آن را دریافت کنند.

به منظور تسهیل در پرداخت هزینه های ترحیم مشمولان قانون تامین اجتماعی، مدتی است که با مراجعه به پورتال آفلاین سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin، تعهد مذکور به بازماندگان واجد شرایط به صورت غیر حضوری ارائه می شود. ir تنها با بارگذاری گواهی فوت بیمه شده یا همسر وی در این سامانه، کمک هزینه کفن و دفن به حساب بیمه شده یا بازماندگان وی بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید