شرایط پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان اعلام شد

شرایط پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان اعلام شد

پرداخت حقوق تیرماه به مستمری بگیران و مستمری بگیران شرکت های با مسئولیت محدود خصوصی به ترتیب حروف الفبا آغاز می شود. حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با «ب» شروع می شود، امروز (چهارم تیرماه) پرداخت می شود.

پرداخت بیمه بازنشستگان تا 31 تیرماه ادامه دارد. حقوق کارکنان بازنشسته سازمان در آخرین روز ماه پرداخت می شود.

  شکاف جدی بین ثبات چی و اصولگرایان در قدرت

دیدگاهتان را بنویسید