شرکت آب و فاضلاب استان قم پیشگام در تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

نماینده امور ایثارگران آبفای کشور عنوان کرد؛

نماینده امورایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: شرکت آب و فاضلاب استان قم با پیگیری‌های فراوان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران را به نحو احسن پیگیری و به نتیجه رسانده است.


به گزارش خبرگزاری موج قم، در نشستی با حضور نماینده امور ایثارگران شرکت مهندسی آبفای کشور، معاون منابع انسانی و تحقیقات، مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی و مسئول امور ایثارگران آبفای قم روند تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت آب و فاضلاب استان قم مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده امور ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: پرونده‌های تبدیل وضعیت ایثارگران آبفای استان قم بسیار دقیق، شفاف و به دور از هرگونه ایراد و ابهام است.

محمود آقاسی با اشاره به روند تبدیل وضعیت ایثارگران در صنعت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: حوزه معاونت منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان قم با پیگیری‌های فراوان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران این شرکت را به نحو احسن پیگیری و به نتیجه رسانده است.

نماینده امور ایثارگران شرکت مهندسی آبفای کشور ابراز کرد: امیدواریم ایثارگرانی که روند تبدیل وضعیت استخدامی آنها تکمیل شده، مصمم تر از قبل و با تلاش بیشتر به انجام تکالیف و وظایف خود در شرکت آب و فاضلاب بپردازند.

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان قم نیز در این نشست به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در روند تبدیل وضعیت ایثارگران پرداخت و تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان قم با جدیت اجرای دقیق مفاد بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران را پیگیری نموده است.

علی عباس محققیان خاطرنشان کرد: از زمان ابلاغ قانون تبدیل وضعیت، پرونده های ایثارگران شاغل در بخش های مختلف شرکت آبفای قم مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسیده است.آیا این خبر مفید بود؟


دیدگاهتان را بنویسید