شش معلم دستگیر شده را آزاد می کنند

شش معلم دستگیر شده را آزاد می کنند

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران نوشت: معلمان بازداشت شده در استان فارس آزاد شدند.

به امید آزادی سایر همکاران دستگیر شده
#مژگان_باقری، #ایرج_رهنما، #بهنام_محمدی، #رمضان_ابونسری، #مراد_نوشادی، #حسام_الدین_مظلومی، #مرتضی_رشیدی .

  شکرستان در سال 1401 به نوروز می رسد

دیدگاهتان را بنویسید