شناسایی و دستگیری یکی از سرکردگان قیام استان تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه

گروه: فیلم و صداساعت: 13:32
تاریخ انتشار: 1401/09/14
کد خبر: 1915865

رهبر اغتشاشات

فیلمی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از یکی از سرکردگان اغتشاشات استان تهران را مشاهده می کنید.

1401 دوشنبه 23 آذر | ساعت: 13:32

  بسیج همه نیروها برای کمک به هلال احمر برای غلبه بر سرمای بی سابقه کشور

دیدگاهتان را بنویسید