شورای پول با افزایش 700 میلیون تن وام مسکن مخالفت کرد

شورای پول با افزایش 700 میلیون تن وام مسکن مخالفت کرد

:محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و اکنون این تسهیلات با همان سقف های قبلی ارائه می شود. وی تاکید کرد: در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن با همین سقف های فعلی پرداخت می شود که شامل 200 میلیون تن وام مسکن انفرادی و 400 میلیون تن پول برای زوجین در تهران، 160 میلیون تن برای متقاضیان انفرادی و 320 میلیون تن برای زوج های ساکن است. در شهرهای بزرگ مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 80 و 160 میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و زوج های ساکن سایر شهرها به همراه 80 میلیون تومان وام مسکن در سراسر کشور.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای امور پولی و اعتباری با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوج های تهرانی به 700 میلیون تن موافقت نکرده و اکنون این تسهیلات با همان سقف های قبلی ارائه می شود.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 27 اردیبهشت ماه از ارائه پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن زوجین در تهران به 700 میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داد.

وی همچنین در همین جلسه بر پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به 100 میلیون تن برای مستاجران تهرانی در شورای اعتبار پول تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی در سوم خردادماه اعلام کرد: بعدازظهر امروز (سوم خرداد) پیشنهاد افزایش وام مسکن به 100 میلیون تن در جلسه مجمع بررسی می شود. شورای پول و اعتبار (سوم خرداد) مرکزی از تصویب این پیشنهاد خبر داد اما خبری از پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به 700 میلیون تن نشد.

  تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی توطئه های رسانه ای دشمنان نظام را خنثی می کند.

در همین رابطه محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به 700 میلیون تن موافقت نمی کند.

وی افزود: شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش وام مسکن به 600 میلیون تن در تهران موافقت کرد.

به گفته شایان، به نظر می رسد شورای پول در نیمه دوم امسال پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن با همین سقف های فعلی پرداخت می شود که شامل 200 میلیون تن وام مسکن انفرادی و 400 میلیون تن پول برای زوجین در تهران، 160 میلیون تن برای متقاضیان انفرادی و 320 میلیون تن برای زوج های ساکن است. در شهرهای بزرگ مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 80 و 160 میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و زوج های ساکن سایر شهرها به همراه 80 میلیون تومان وام مسکن در سراسر کشور.

دیدگاهتان را بنویسید