شوک برای هواداران: هاتیر مخفیانه قرارداد این ستاره استقلال را کوتاه کرد/ بمب نقل و انتقالات می افتد!؟

هرچند مهرداد محمدی به دلیل برخی اظهارات برای ادامه حضورش در استقلال باید موانع را برطرف کند و به نوعی از اعضای فدراسیون فوتبال دلجویی کند اما خبرهای جدیدی از او به گوش می رسد که بسیار جالب است.

شوک برای هواداران: هاتیر مخفیانه قرارداد این ستاره استقلال را کوتاه کرد/ بمب نقل و انتقالات می افتد!؟

به گزارش ایران اسپورت، گفته می شود علی حطر در دوران حضورش در باشگاه استقلال با این بازیکن قراردادی یک ساله امضا کرده است بنابراین اگر محمدی بخواهد بعد از پایان فصل از استقلال جدا شود، هیچ مانعی بر سر راه او وجود نخواهد داشت.

از طرفی گفته می شد سال اول قرارداد این بازیکن 33 میلیارد و سال دوم 40 میلیارد بوده است. اما پس از توافقات جدید با باشگاه، قرارداد جدید او یک ساله و 28 میلیاردی شد.

شوک برای هواداران: هاتیر مخفیانه قرارداد این ستاره استقلال را کوتاه کرد/ بمب نقل و انتقالات می افتد!؟

در واقع باشگاه استقلال باید دوباره برای تمدید قرارداد مهرداد محمدی به سازمان لیگ مراجعه کند و مشخص نیست که در مجموع با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و محمدی مصاحبه عجیبی در مورد فوتبال ایران انجام داده است، آیا اجازه حضور دارد یا خیر. او در استقلال اعطا می شود آیا از سازمان لیگ صادر می شود یا خیر؟! اما این احتمال وجود دارد که مهرداد محمدی که در فصل بیست و دوم عملکرد قابل دفاعی داشت، بتواند از استقلال جدا شود و در صورت تحقق این اتفاق، مدیران باشگاه استقلال باید سریعا برای جذب بازیکنان جدید اقدام کنند.