شوک سیستم خودکار برای مشاوران املاک/دولت تصمیم نهایی را گرفت

روز جدید :

شوک سیستم خودکار برای مشاوران املاک/دولت تصمیم نهایی را گرفت

یک مقام وزارت راه و شهرسازی از زیان 928 میلیارد تومانی مشاوران املاک با ثبت اجاره نامه رایگان مسکن در سامانه خود امضا خبر داد.

به گزارش تسنیم، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: 846 هزار و 978 قرارداد در سامانه خودنویس ایجاد شد که از این تعداد 570 هزار و 754 قرارداد تکمیل و ثبت شد.

وی با اشاره به صرفه جویی 928 میلیارد تومانی ناشی از ثبت رایگان اجاره نامه مستاجر و موجر، افزود: تاکنون بیش از 180 هزار قرارداد فروش در سامانه خودامضا ثبت شده است.

وی ادامه داد: البته بخش خرید و فروش هنوز به صورت رسمی در سامانه خودتجارت معرفی نشده است و به زودی این بخش نیز به صورت رسمی معرفی خواهد شد.