شوک شبانه سپاهان مقابل استقلال; پیشنهاد نجومی به آقایی پور

روز جدید :

شوک شبانه سپاهان مقابل استقلال;  پیشنهاد نجومی به آقایی پور

در حالی که باشگاه استقلال با آقایی پور و استقلال خوزستان برای انتقال این بازیکن به جمع آبی ها به توافق رسید، ناگهان باشگاه سپاهان وارد میدان شد!

طبق آخرین اخبار، این باشگاه اصفهانی تقریبا دو برابر استقلال آقایی پور و استقلال خوزستان پیشنهاد داده است. استقلالی ها که از رقم پیشنهادی سپاهان به آقای پور مطلع شده اند، قصد دارند این موضوع را از طریق کارگروه نظارت بر قرارداد پیگیری کنند.