صدور حکم رتبه بندی معلمان بازنشسته

صدور حکم رتبه بندی معلمان بازنشسته

طبق آخرین اخبار رتبه بندی معلمان، زمانی که فردی در آستانه بازنشستگی قرار می گیرد، تصمیمی تحت عنوان رویداد 5 صادر می شود که مبلغ آن صفر ریال است و تصمیم نهایی در مورد استخدام همه افراد پس از آن، حکمی برای او به عنوان کارمند صادر نمی شود، مگر اینکه فرد به کشور محل کار برگردد و مجدداً منصوب شود.

در شرایط فعلی، اگر فردی امتیاز تصادفی 5 داشته باشد، فعلا (در شرایطی که رتبه ای با عنوان امتیاز به دیگران صادر می شود) رتبه برای او صادر نمی شود و بعداً وقتی رتبه واقعی و نهایی صادر می شود، حکم ارزیابی صادر می شود که اصل آن صادر می شود.

همکاران بازنشسته ای که مدعی صدور حکم رتبه هستند یا حکم رویداد 5 را در سامانه ندارند یا حکم رویداد 5 صادر شده اما حکم سازمان بازنشستگی صادر نشده است و تا زمانی که فرد به صورت فیزیکی در سامانه حضور نداشته باشد اما طبق سامانه استخدام شده و به همین دلیل رتبه آن صادر شده است.

تاکید می کنیم که اصل جایزه مستمری بگیران الزاما صادر می شود و جوایز این دسته از بستگان با رتبه واقعی صادر می شود تا به دلیل پیچیدگی فرآیند از تغییر قالب جلوگیری شود.

  پرسپولیس برد اما اضطراب گل محمدی بیشتر شد!

دیدگاهتان را بنویسید