طرح جذب معلم در مدارس غیردولتی از طریق آزمون

طرح جذب معلم در مدارس غیردولتی از طریق آزمون

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی از برگزاری آزمون استخدامی معلمان در مدارس غیردولتی در سال های آینده خبر داد.

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در برخی از فعالیت ها سیاست ورزی وجود ندارد، گفت: یکی از مشکلات نیروی کار است و به دنبال جذب علاقه مند و با انگیزه هستیم. نیروی کار ما به دنبال تعادل هستیم.

وی ادامه داد: با برخی از نواحی از جمله دانشگاه فرهنگیان، غنیش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی و… توافق اولیه صورت گرفت و تفاهم نامه هایی منعقد شد که به بخشنامه ای منجر شد تا تمامی معلمان مدارس غیردولتی گواهینامه صلاحیت حرفه ای دریافت کنند.

محمودزاده با اشاره به بازدید خود از برخی مدارس در امارات گفت: در این کشور هیچ معلمی بدون تایید وزارت مربوطه در مدرسه ای کار نمی کند و این چیزی است که ما در مدارس خودمان مد نظر داریم. در این راستا انتخاب معلمان است که برای آن پیش بینی کرده ایم که هم معلمان فعلی و هم معلمان جدید انتخاب شوند.

وی با وجود اینکه گزینش نباید در 10 روز انجام شود و این روند حداقل 4 ماهه است و از سال آینده هیچ کادری بدون برگه تایید گزینش در مدارس غیردولتی فعالیت نمی کند، افزود: جدای از این موضوع، مطابقت معلمان است. تدریس با رشته آموزشی مناسب و شامل کلیه کارکنان می باشد و بصورت آموزشی، آموزشی و مشاوره ای خواهد بود. بر این اساس از سال آینده در مدارس غیردولتی معلمان و یا جریان های تدریس غیرانتخابی و بی ارتباط نخواهیم داشت.

  نقش مهم «پهپادها» در استراتژی نظامی ایران

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه صلاحیت حرفه ای معلم را به حق التدریس مرتبط کرده ایم، تصریح کرد: به دنبال جذب مدارس غیردولتی از طریق آزمون استخدامی در سال های آینده هستیم.

وی در مورد نظارت بر مراکز آموزش و پرورش گفت: 20 هزار مرکز آموزشی داریم و بر این عقیده هستیم که باید نظارت جدی بر این مراکز داشته باشیم و نظارت حضوری است. به هیچ وجه مجاز نیستند و در برخی مراکز مواردی در جریان است که با سیاست ما همخوانی ندارد، مانند کلاس های مختلط.

دیدگاهتان را بنویسید