طعنه رئیس سابق صداوسیما به محسنی ادجه ای/ آیا برای تذکر اقدام قانونی می کنید؟

محمد سرافراز رئیس سابق صداوسیما نوشت:

جناب آقای محسنی آژه ای

دیروز پس از دو ساعت ارائه دیدگاه خود در مورد خطرات حال و آینده کشور، دادستان تهران خواستار اسناد و مدارک شد!

بدون اعتراض، آیا می خواهید با هشدار به دولت ایالت اقدام قانونی انجام دهید؟

طعنه رئیس سابق صداوسیما به محسنی ادجه ای/ آیا برای تذکر اقدام قانونی می کنید؟

  آصفری نماینده مجلس: نهادهای امنیتی هنوز نتوانسته اند منشا اصلی مسمومیت دانش آموزان را بیابند/ وزارت بهداشت باید ماهیت مسمومیت دانش آموزان را مشخص کند.

دیدگاهتان را بنویسید