طعنه مهاجرانی به رضا پهلوی و کمپین «وکیلم را می دهم»

او اراده ندارد، چرا شاه به شاهزاده اعتماد نکرد؟
فرح و شازاده خانم در سالهای طولانی زندگی در خارج از ایران به عنوان فرزند ارشد نتوانستند یک خانواده پنج نفره را اداره کنند.
به گفته فرح محمدرضا، او مواد مخدر مصرف کرده و در محاصره دوستان نباب قرار گرفته است. لیلا سرنوشت بهتری نداشت. نتوانستند خانواده را اداره کنند، با دولت و ملت چه خواهند کرد؟!

  جبران خسارت سیل به منازل مشمولان یزدی در اولویت است

دیدگاهتان را بنویسید