طنز اطلاع رسانی به دولت: با افزایش نامه های مردم، مصیبت های مردم چهار برابر شد

در این مقاله آمده است:

پس از سفر اخیر رئیس جمهور به یزد، اعلام شد که مردم یزد در سفر قبلی رئیس جمهور 28 هزار و 700 نامه به وی دادند و این بار بیش از 98 هزار نامه دادند.

کما اینکه عده ای در نهاد ریاست جمهوری دوست دارند این آمار را توفیق دولت و اقبال مردم برای رئیس دولت بدانند و به آن لاف بزنند. نیازی به توضیح نیست که اگر در یک سال تعداد نامه های مردم چهار برابر شده است، در واقع گرفتاری ها و گرفتاری های مردم چهار برابر شده است و این نه تنها باعث افتخار نیست بلکه مایه شرمساری است.

اگر روزی رئیس جمهور به استانی سفر کرد و حتی یک نامه هم دریافت نکرد، باید افتخار کنید که دستگاه ها آنقدر خوب کار خود را انجام می دهند که مشکلی پیش نیاید و نیازی به نامه نگاری شهروندان به رئیس جمهور نباشد.

این شیوه نامه نگاری در دولت آقای احمدی نژاد رواج پیدا کرد و در آن زمان تعداد نامه ها به حدی بود که وقتی اعضای کابینه به او گفتند خواندن و پاسخگویی به همه نامه ها غیرممکن است، رئیس جمهور دستور داد که ارسال کننده نامه ها را بخواند. هر پاکت 50 هزار تومان و موضوع را حل کنید. البته امروز 50 هزار تومان قیمت یک آدامس است.

  نبض ورزش دانش آموزی در دستان تبریز

دیدگاهتان را بنویسید