عابد اکبری از سربازان راهور پاسخ قاطعی به سخنان کلیباف داد. اگر فضای مجازی نبود…

عابد اکبری از سربازان راهور پاسخ قاطعی به سخنان کلیباف داد.  اگر فضای مجازی نبود...

روز جدید وی همچنین در پاسخ به صحبت های کلیباف با بیان اینکه همه چیز در فضای مجازی واقعی نیست، گفت: آقای کلیباف! عنابستانی در عرصه واقعیت برای اولین بار گفت که حتی از ماشین پیاده نشد، با آمدن فیلمش به فضای مجازی بازنشسته شد.

عابد اکبری، سرباز پلیس راهور که برای جلوگیری از خودروی علی عسگر عابستانی نماینده سبزوار در خط ویژه سیلی خورده بود، به نقل از محمد باکر کلیباف، رئیس مجلس، پخش زنده اینستاگرام با وحید اشعری را مسدود کرد. او در پاسخ گفت: «انابستانی به سرباز راهور ضربه نزد، او را هل داد.

وی همچنین در پاسخ به سخنان کلیباف مبنی بر اینکه همه چیز در فضای مجازی واقعی نیست، گفت: آقای کلیباف! عنابستانی در عرصه واقعیت برای اولین بار گفت که حتی از ماشین پیاده نشد، با آمدن فیلمش به فضای مجازی بازنشسته شد.

همچنین گفته می شود رئیس مجلس تخلف این نماینده را توجیه کرده است وگرنه هل دادن نیروی انتظامی جرم است.

  اقتصاد اوکراین در سال جاری 45 درصد کوچک خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید