عباس عبدی: چرا مبارزه با بدی ها را به حکومت تبدیل می کنید؟/ حجاب را از مقوله اخلاقی و مذهبی به مقوله سیاسی تبدیل کرده اید.

عباس عبدی: چرا مبارزه با بدی ها را به حکومت تبدیل می کنید؟/ حجاب را از مقوله اخلاقی و مذهبی به مقوله سیاسی تبدیل کرده اید.

روز جدید امر به معروف و نهی از منکر مستلزم آزادی بیان و رسانه و حق دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت امور و پاسخگویی صاحبان قدرت است. وقتی کم رنگ شد و قدرت انسانها ضعیف شد، امر به معروف و نهی از منکر نیز متوقف می شود.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: کسانی که قبل از انقلاب فعالیت مذهبی و سیاسی داشتند به خاطر دارند که یکی از وجوه ممتاز رساله امام فصل آخر آن است. رساله های عملیه در فروع دین و سایر احکام دینی بود که دانستن آنها برای همگان ضروری بود; نماز، روزه، حج، ارث و… مجموعه ای از عناوین رساله عملیه بود. اما رساله های مرجع در طبقه بندی فصل ها نیز تفاوت هایی داشتند.
کانال تلگرام عصر ایران

ویژگی رساله امام این بود که قسمت امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین قسمت های آن بود و شاید به همین دلیل این رساله را حرام می دانستند. در بخش مذكور بيشتر كارها در جهت مبارزه با ظلم و بي عدالتي و غيره بود. در عین حال تحت شرایط خاصی آن را واجب می دانستند.

بعد از انقلاب سعی شد این سوال واجب از دایره وظایف مردم خارج شود و به یکی از وظایف حکومت تبدیل شود. مانند یک نهاد دولتی است که به جای مردم وظایف و مسئولیت های دیگری را انجام می دهد. در عمل امر به معروف و نهی از منکر به شهروندان رها شده و رویه ای خلاف مصلحت مسئولین که نتیجه آن از قبل مشخص باشد. گسترش فساد نتیجه ترک این وظیفه بود.

  عواقب ناخوشایند اشراف یک روز جدید

امر به معروف و نهی از منکر مستلزم آزادی بیان و رسانه ها و حق دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت و پاسخگویی صاحبان قدرت است. وقتی کم رنگ شد و قدرت انسانها ضعیف شد، امر به معروف و نهی از منکر نیز متوقف می شود.

وقتی دیدند این فریضه مهم بسته شده به فکر راه حل دیگری افتادند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر درست کردند و نفهمیدند این وظیفه چه ربطی به حکومت دارد؟ اگر حکومت می توانست امر به معروف و نهی از منکر کند، دنیا این قدر ظلم نمی کرد. همچنین چاقویی که دسته اش را نمی برید.

در پایان مشخص شد که از نظر آنان امر به معروف و نهی از منکر منحصر به پوشش زنان و پولسازی و امثال آن است و نباید به حوزه هایی که مربوط به صاحبان قدرت است تعمیم داده شود. در واقع این ستاد تبدیل به یک ابزار رسمی رو در رو با مردم شده است.

امر بدنامی که باید توسط مردم و در انتقاد از دولت ها هدایت شود، برعکس شد. همانطور که حضرت علی فرمودند پوست وارونه شد. کارهایی که دولت نمی توانست یا نمی توانست با دست خود انجام دهد به این ستاد منتقل شد.

نتیجه چه بود؟ در روزهایی که گزارش هایی از اعطای وام های بانک مرکزی با بازپرداخت ده ها ماهه، با خواب طولانی، سود بسیار پایین و بدون بازپرداخت و بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صدها نفری را می بینیم. و هزاران میلیارد تومان، صدایی از دیوار آمد این ستاد نرسیده است.

  استریو فلسطینی; داستان سرزمینی که نمی توان از دست داد

اما همزمان تعدادی از نوجوانان در یک زمین ورزشی تجمع کرده اند که حضور آنها به گونه ای است که خلاف موازین مطلوب این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنین صادر کرده است. بیانیه ای که گویا چند صد میلیارد تومان تصاحب شده است.

جالب اینجاست که پس از چهار دهه کنترل کامل بر آموزش و پرورش و منبر و مسجد، صدا و سیما، نشریات، کتاب، فیلم و… خواستار شفاف سازی نهادهای مرتبط با عفاف و حجاب شدند! فراموش کرده اند که حجاب در رژیم گذشته آزاد بوده و حتی بی حجابی نیز مورد تشویق قرار گرفته است، اما حساسیت رساله امام در امر به معروف و نهی از منکر معطوف به موضوع حکومت و ظلم و فساد بود.

نه اینکه حجاب برایشان مهم نبود، بلکه در جامعه ای که چنین گزارش وحشتناکی از سوی بانک مرکزی منتشر می شود و به سمت مسائلی مانند سبک زندگی تعدادی از جوانان که خود و پدران و مادرانشان نیز دارند حرکت نمی کند. در این ساختار و آموزش بزرگ شده است. دیده شده و اجتماعی شده است، قابل تامل است.

شما می توانید این را به هر کدام خود بگویید. اما آیا مبارزه با فساد در صورت وجود وجود دارد؟ ضمناً یکی از دلایل بی اعتمادی عمومی به ارزش های رسمی و متولیان آن، برخورد رسمی با سایر مفاسد و مفاسد است.

عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات و هزینه های پرداختن به این موضوعات باعث از بین رفتن اعتبار سایر ادعاهای رسمی از جمله حجاب شده است. او حجاب را از مقوله اخلاقی، دینی و اجتماعی به مقوله ای سیاسی و اقتصادی تبدیل کرد و این خطر را ایجاد کرد که معنای انتخاب او برای محجبه ها نیز زیر سوال برود.

  رمزگشایی از مژده محسن رضایی

متأسفانه رسماً و علناً دستور می دهند که خدمات اداری و بانکی به زنان ارائه نشود و در نتیجه قانون شکنی شود و هیچ کس از آنها پاسخگو نباشد و در عین حال از دیگران نیز انتظار دارند که طبق قانون رفتار کنند.

بزرگترین نفی، زیر پا گذاشتن قانون توسط صاحبان قدرت است.

دیدگاهتان را بنویسید