عدم اطمینان در اعمال تناسب حقوق بازنشستگان

روز جدید :

عدم اطمینان در اعمال تناسب حقوق بازنشستگان

یکی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا از تاخیر در اجرای تناسب حقوقی ابراز نگرانی کرد و اجرای این قانون را به تامین منابع دانست و گفت: منابع برای همسان سازی مستمری بگیران سایر صندوق ها با افزایش یک درصدی ارزش افزوده تعیین می شوند، اما هنوز تامین اجتماعی برای مستمری بگیران تصمیمی نگرفته است.

این مستمری بگیر افزود: مالیات بر ارزش افزوده از جیب مردم پرداخت می شود و دولت از آن برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده می کند. صندوق تامین اجتماعی متعلق به ماست و منابع و دارایی های آن از ماست اما دولت ها با سیاست های غلط و دستکاری مستمر منابع این سازمان به جایی رسیده اند که صندوق تامین اجتماعی قادر به تامین منابع مناسب برای بازنشستگان نیست.

وی گفت: حقوق ما بسیار ناچیز است و اعمال تناسب کمترین کاری است که می توانند برای ما انجام دهند. تأخیر در اجرای قانون و پرداخت تناسب فقط از ارزش حداقل افزایشی که به دست ما می رسد می کاهد.

این مستمری بگیر اضافه کرد: هزینه های بالای درمانی در کنار عدم حمایت کافی از سوی زایمان و بیمه فوق العاده بر مشکلات مستمری بگیران میانسال افزوده است. بنابراین بسیاری از بازنشستگان تا زمانی که مجبور نباشند از رفتن به درمان خودداری می کنند.

به گفته وی، سال هاست که مستمری بگیران از صندوقی که به آن بیمه پرداخت می کردند، حمایت نمی کردند و مجبور بودند در سن بازنشستگی برای تامین هزینه های خانواده به کار دیگری روی بیاورند.