عدم رعایت ایرادات ارزشیابی معلمان

عدم رعایت ایرادات ارزشیابی معلمان

هاجرگشت جلسه اعتراض ارزشیابی معلمان با تاکید بر رسیدگی به اعتراضات ارزشیابی، تصریح کرد: رسیدگی به اعتراضات ارزشیابی معلمان باید با تمام تلاش و در کارگروه های تخصصی تسریع شود.

وی بیان کرد: مسئولان و اعضای کارگروه های تخصصی باید در هنگام تشکیل جلسه، پرونده همکاران ذیربط را بر اساس مدارک موجود در سامانه به دقت بررسی کنند تا حق همکاری تضییع نشود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: هرگونه نقص و تاخیر در رسیدگی به اعتراض رتبه بندی به هیچ وجه پذیرفته نیست و باید با حساسیت بر فعالیت ها نظارت شود.

  زیرساخت های آماده برای حمایت از کودکان در فضای مجازی / افشای اینترنت کودکان

دیدگاهتان را بنویسید