عدم پرداخت حقوق معلمان تا به امروز

عدم پرداخت حقوق معلمان تا به امروز

سلام امروز 15 تیرماه و فعلا خبری از حق تدریس کارکنان یعنی بهمن و اسفند و فروردین و اردیبهشت نیست!!! وزیر کجاست؟؟؟ عبادات! حق با کیست؟ انسانیت و… کیست؟ ما یک دنیا ننگ جلوی خانواده مان جا ماندیم!!!!

لازم به ذکر است در ابتدای تیرماه اعلام شد بخشی از مطالبات مربوط به حق التدریس همزمان با حقوق تیرماه معلمان به حساب معلمان واریز می شود.

  تصاویر/ آیین استقبال از بهار در روستای سنندج پلنگان

دیدگاهتان را بنویسید