عقب نشینی پارلمان: طرحی برای مجازات «نظرات افراد مشهور» از دستور کار خارج شد

عقب نشینی پارلمان: طرحی برای مجازات «نظرات افراد مشهور» از دستور کار خارج شد

کاظم دلهوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی در خصوص جزییات تهیه طرحی با عنوان مجازات اظهار نظر افراد مشهور در مقابل مسئولان، گفت: چنین طرحی در دستور کار شورای نگهبان نیست. کمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی. و افزود: احتمالاً این موضوع پروژه یا پروژه ای است، اما اکنون چنین طرحی یا عنوانی در کمیته حقوقی مطرح نیست.

د در دادگاه باشد و این موضوع بین اشخاص یا رسانه ها فرقی نمی گذارد و شامل همه می شود.

کاظم دلهوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی در خصوص جزییات تهیه طرحی با عنوان مجازات اظهار نظر افراد مشهور در مقابل مسئولان، گفت: چنین طرحی در دستور کار شورای نگهبان نیست. کمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی.

و افزود: احتمالاً این موضوع پروژه یا پروژه ای است، اما اکنون چنین طرحی یا عنوانی در کمیته حقوقی مطرح نیست.

پیش از این کمیته قضایی شورای اسلامی طرحی با عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار جعلی» را در دستور کار خود داشت.

بر اساس این طرح – به گفته سخنگوی کمیسیون – هرکس در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار جعلی و یا اغراق در آن کند باید پاسخگوی حضور خود در دادگاه باشد و این موضوع بین افراد و رسانه ها فرقی نمی کند و شامل همه می شود.

  انتصاب فرمانده جدید انتظامی استان هرمزگان رد شد

دیدگاهتان را بنویسید