علت حذف برخی فرهنگیان از رتبه معلمان

علت حذف برخی فرهنگیان از رتبه معلمان

در بخش شایستگی عمومی حداقل امتیاز 150 از 300 است و هرکسی که 150 امتیاز کسب نکند در رتبه پنجم قرار نخواهد گرفت و در صورتی که همکاری یکی از رتبه های یک تا پنج را کسب نکند، رتبه بندی خواهد شد. واجد شرایط برای مزایای رتبه یک برای یک سال، سپس ارزیابی مجدد پس از یک سال. در صورتی که پس از یک سال شرایط لازم را کسب نکند، رتبه وی قطع می شود. این وضوح قوانین است.

  هشدار پدیده پرسپولیس: لژیونر شدن با تبعید به هر قیمتی همراه است

دیدگاهتان را بنویسید