عکس / تخت آفتابی در گل نشسته


ساعت: 09:07
تاریخ انتشار: ۱۳۰۰/۱۰/۱۱
کد خبر: 1804357

گلک ها که روزگاری در کنار مردم بودند، اکنون در مقصد نهایی خود یعنی حاشیه اروندرود در آبادان فرو می روند.

  راه ها و شرایط امروز 21 اردیبهشت 1401

دیدگاهتان را بنویسید