عکس تکان دهنده مادر تتلو با قاب عکس پسرش

عکس تکان دهنده مادر تتلو با قاب عکس پسرش

عکس بسیار عجیبی از فریده واتگ مادر امیر تتلو با قاب عکس پسرش به دیوار منتشر شده است.

خبر بازگشت امیر تتلو به ایران پیچیده است. خواهر تتلو ابتدا خوشحال بود که او برنگشت و حالا مادرش پست دردناکی را منتشر کرد.

هوای صبح بخشی از متن او را پاک کرد.

فریده وقت نوشت: خدایا مرا ببخش، در کوچه پس کوچه های شهر در محله ای بودم که زنان بیرون از در حبوبات و سبزی تمیز می کردند و پشت سر هر کس که می گذشت صحبت می کردند.

فریده که در آن زمان مریم نام داشت، برای رسیدن به محل کارش در آن طرف بزرگراه و برگشت باید از کوچه عبور می کرد.

یک روز زنی در خیابان جلوی من را گرفت و گفت: «می‌بینم که تو زندگیت زیاد کار می‌کنی. یه چیزی بهت میگم به خدا قسم ناراحت نمی شوی.» گفتم: بگو.

او به من تهمت زد و من گیج شدم، روی زمین افتادم، دلم شکست، شاید بمیرم. من که یک زن پاک بودم بارها از این رفتارهای غیرانسانی شنیدم چون زنی بودم که می خواستم سه بچه را زیر بال خود نگه دارم.

اما نفس عمیقی کشیدم، می خواستم از این محله نفرین شده حرکت کنم، کامیون آماده حرکت بود، مردم دنبال ماشین می دویدند و گریه می کردند و طلب بخشش می کردند.

گفتم خدایا این قوم را به تو می سپارم، تو شاهد بودی که با من چه کردند.

چند سال گذشت، یک روز داشتم از آنجا رد می شدم، با ماشینم وارد کوچه شدم و یکی از اهالی به من می گفت فلانی سرطان گرفت، پسر کوچکش فوت کرد، دختر کوچکش فوت کرد و چنین شد. شما هستید.

عصبانیت گلویم را گرفت، نشستم در ماشین، رفتم و گریه کردم و گفتم: پروردگارا تو بیداری و گوش می دهی و امروز صبح دوباره همان حس تکرار شد.

آخ فریده مواظب باش دوباره مریم بشی. میبینم برای دیدن صفحات کثیف شما امیر تتلو رو به هر شکلی نشون دادید به خدای عالمیان قسم به زودی نتیجه رو خواهید دید.

آخ که عاشقان امیرم چه کردند و به من چه نگفتند دادگاه و دادگاه و باز دادگاه وقتی خجالت می کشی از قضاوت بس کن.

برای قلب تیره و خشن شما نرمی، لطافت، صفا، جریان عشق، معرفت و نور الهی را آرزومندم.