عکس جنایی دونالد ترامپ منتشر شد!

تصاویر دستگیری ترامپ توسط پلیس و فرار او نمونه ای از کار هوش مصنوعی در این زمینه بود.

کاربران برای اینکه بفهمند ترامپ پس از دستگیری در نقش یک جنایتکار در مقابل دوربین پلیس چگونه خواهد بود، بار دیگر به هوش مصنوعی متوسل شدند و نتیجه آن تصویر زیر است.

عکس جنایی دونالد ترامپ منتشر شد!

یک هیئت منصفه بزرگ در منهتن در نیویورک کیفرخواستی را علیه ترامپ به دلیل پرداخت پول حبس به استورمی دانیلز صادر کرد.

  مهدی عرفاتی سرپرست ایسنا شد

دیدگاهتان را بنویسید