عکس/ قایقران پستچی


ساعت: 16:06
تاریخ ارسال: 05/12/1401
کد خبر: 1887732

عکس/ قایقران پستچی

یک پستچی در فرانسه با استفاده از قایق نامه ها را حمل می کند، عکس هوایی این پستچی را مشاهده می کنید.


896e547e 3fcc 436f 9b4c e50162225acd خبر خاکستری

  هیئت رئیسه فدراسیون به رسمیت شناخته نمی شود

دیدگاهتان را بنویسید