عکس لباس غافلگیر کننده معاون وزیر نفت

عکس لباس غافلگیر کننده معاون وزیر نفت

وحید حاجی پور، خبرنگار نفت نوشت:

فردی که با لباس های خاکی می بینید معاون وزیر نفت است. مرتضی شاه میرزایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محل عکس وزارت نفت. هیچی دیگه اینه…!

عکس لباس غافلگیر کننده معاون وزیر نفت

  انتقاد با اغتشاش و خرابکاری متفاوت است/ با خرابکار باید قاطعانه برخورد شود

دیدگاهتان را بنویسید