عکس / نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی


ساعت: 09:26
تاریخ انتشار: 1401/03/31
کد خبر: 1877444

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و غذایی در حال برگزاری است.

  تیبو کورتوا زانو زد و پیشنهاد داد

دیدگاهتان را بنویسید