عکس های بازیگر زن بر مزار استاد شجریان

روز جدید :

برترین ها: شبنم مقدمی (بازیگر 52 ساله سینما) عکس های خود را بر مزار استاد شجریان با کاربران به اشتراک گذاشت. او در توضیح این عکس ها نوشته است: «بر مزارش که نه تنها از شایستگی موسیقی ایرانی که مایه افتخار مردم ایران است و خود را خاک پای مردم ایران می نامد. چنانکه بر سنگ قبر او نوشته شده، خراسان، تیر 1403.

عکس های بازیگر زن بر مزار استاد شجریان

عکس های بازیگر زن بر مزار استاد شجریان