عکس / گرد و غبار در خوزستان


ساعت: 08:33
تاریخ انتشار: 1011/01/22
کد خبر: 1821109

عکس هایی از میزان گرد و غبار در مرکز استان خوزستان را مشاهده می کنید.

  حاج قاسم نماد سنگر کشور در مقابل رژیم و استکبار صهیونیستی است

دیدگاهتان را بنویسید