غلبه بر مشکل افزایش حقوق بازنشستگان

غلبه بر مشکل افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال در واکنش به مهلت یک هفته ای کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به دولت تاکید کرد که این شورا باید به مجلس نظر کارشناسی بدهد. لغو

همزمان با اجرای یک هفته ای قانون قوانین مجلس در دولت، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به معاون اول نخست وزیر، معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط دستور لغو افزایش 10 درصدی را صادر کرد. در بازنشستگی تامین اجتماعی بازنشستگان.

در همین حال، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: کشوری که مجلس در آن آستانه 10 درصدی را در قانون تعیین کرده و همچنین افرادی که دستمزد کمتری دارند، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. سعی شد مدلی طراحی شود که با 57 درصد افزایش شروع شد و به تدریج کاهش یافت. به گزارش ایسنا، وی افزود: برداشت دولت از مصوبه این است که کار را در چارچوب قانون انجام داده است. در عین حال دولت در تلاش است تا حد امکان به بازنشستگان و کسانی که قرارداد کاری دارند پرداخت کند. پیش از این رئیس جمهور پس از مکاتبه با جمعی از بازنشستگان، به معاون اول دستور داده بود تا با وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مستمری بگیران جلسه ای برای بررسی راهکارهای قانونی برای کمک حداکثری به بازنشستگان تشکیل دهد. مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته در حاشیه هیئت دولت اعلام کرد که تصمیمات مربوط به حقوق بازنشستگان پس از هماهنگی دولت و مجلس اتخاذ می شود و تصمیمات براساس اسناد و مدارک اتخاذ می شود. به گزارش ایرنا، میرکاظمی با بیان اینکه چه کسانی باید در مورد حقوق بازنشستگان نظر نهایی را بدهند، تصریح کرد: قوانین می گوید شورای دولت باید تایید کند که این کار را کرده است و شورای تطبیق باید به مجلس نظر کارشناسی بدهد، البته جلسات بین دولت و هماهنگی مجلس برگزار می شود. اراده انجام شده و بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. علاوه بر این اظهارات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌های صبح در مورد حقوق بازنشستگان با بیان اینکه افزایش مستمری‌ها در سه دسته جداگانه خواهد بود، گفت: سایر گروه‌های مستمری بگیر از سازمان بیمه مستمری سالانه این گروه از مستمری بگیران در سه دسته جداگانه و به تامین اجتماعی اعلام شده است. در دسته اول حداقل مستمری مستمری بگیران با افزایش 57.4 درصدی و به حداقل 5 میلیون و 580 هزار تن ترمیم می شود. در دسته دوم مستمری مشمولانی که مستمری ماهیانه آنها بیش از حداقل دستمزد بوده و پس از اعمال 10 درصد افزایش در سال جاری، مستمری آنها کمتر از 10 میلیون تن خواهد بود، مبلغ ثابت 650 هزار تن به عنوان نگهداری آنها خواهد بود. مستمری اضافه (تا مجموع مستمری 10 میلیون تن). مستمری دسته سوم که برای افرادی است که مستمری ماهیانه آنها بالای 10 میلیون تن است، 10 درصد افزایش می یابد. موضوع افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان در 15 خرداد پس از تصویب در هیئت دولت با واکنش مستمری بگیران بیمه از یک سو و انتقاد نمایندگان مجلس از سوی دیگر مواجه شد. در نهایت شورای تطبیق مصوبات دولت به موجب قانون مجلس یک هفته به دولت مهلت داد تا این مصوبه را لغو کند. در پی این مصوبه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که شورای اجرایی مجلس هیچ موضعی برای لغو مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان ندارد.

  تاثیر گردو و چای سبز در کاهش نشانگرهای آرتروز

دیدگاهتان را بنویسید