غم روزنامه شهرداری تهران در مراسم جایزه گرمی شروین حاجی پور

غم روزنامه شهرداری تهران در مراسم جایزه گرمی شروین حاجی پور

در این مقاله آمده است:

یک گروه نمی خواهند سیاسی بودن جایزه شروین حاجی پور را بپذیرند و نیت دشمن مثل روز روشن است، نباید به اثری اعطا شود که شایستگی هنری دارد. زیرا اساساً هیچ قضاوتی وجود ندارد. این داستان تحقیقی است که تنها 135000 نفر در آن شرکت کردند. کمتر از 100000 نفر آهنگ “برای” را برای جایزه جدید “بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی” ارسال کرده اند.

بدیهی است که اصل این جایزه مهم نیست و برای اولین بار است که اهدا می شود و جزو جوایز اصلی گرمی نیست، اما می توان از آن برای تاثیرگذاری ذهنی در ناآرامی های اخیر در ایران استفاده کرد. ممکن است این خبر در میان مردم ناآگاه مانند بمب به صدا درآید. با اهدای این جایزه کوچک توسط همسر رئیس جمهور آمریکا چه می گویید.

کوره سردرگمی نباید حداقل در ذهن ها خاموش شود. این دستور کار کسانی است که این آتش را روشن کردند.

  دو خانه صنایع دستی در شهرستان بستک هرمزگان افتتاح می شود

دیدگاهتان را بنویسید