فتح الله زاده جانشین ستاره استقلال را تقدیم کرد

فتح الله زاده جانشین ستاره استقلال را تقدیم کرد

علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال درباره انتقال سیاوش یزدانی گفت: یکی از مشکلات ما پر بودن سقف بازیکنان بود و به همین دلیل مشکل داشتیم، دیشب تا ساعت 12 منتظر سیاوش یزدانی بودیم. انتظار داشتیم یزدانی قراردادش را فسخ کند اما نیامد. در دو روز آینده با یک بازیکن بزرگ قرارداد امضا خواهیم کرد.

  جزئیات توزیع کالاهای اساسی در کشور + زمان توزیع کالا

دیدگاهتان را بنویسید