فراری استقلال از کشور رفت؟

فراری استقلال از کشور رفت؟

هافبک ناراضی استقلال همچنان جوابگوی تلفن استقلالی ها نیست. استقلالی ها از امانوف اطلاعی ندارند، او حتی وسایل خود را از هتل برداشته و مدیریت هتل را از رفتن خود مطلع نکرده است.

او هتل محل اقامتش را ترک کرد و حتی هم تیمی اش یاماگا که دوست اوست از خروج این بازیکن از هتل بی خبر بود.

به هر حال با توجه به خروج پنهانی آمانوف از هتل هال این سوال برای بازیکنان استقلال وجود دارد که آیا این بازیکن هنوز در ایران است یا به کشورش سفر کرده است؟ استقلالی ها از فرودگاه بین المللی تهران این موضوع را رصد می کنند.

  هفت عامل مهم که خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید