فرمول افزایش حقوق بازنشستگان بیمه شده

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان بیمه شده

موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چهارشنبه گذشته از افزایش حقوق بازنشستگان و به عبارتی اجرای مواد 96 و 111 قانون افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: جلسات ادامه دارد. به سطوح دیگر صعود کند.

به گفته وی رویکرد راهبردی تامین اجتماعی اتخاذ بهترین تصمیم در حوزه عدالت و حمایت از حقوق ذینفعان با اجماع شرکا و نمایندگان بازنشستگان و بر اساس الزامات و توانمندی های قانونی سازمان است.

چندی پیش محمدحسن زدا رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد و گفت: تعیین حداقل دستمزد مستمری بگیران تابعی از هنر است. طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی، دیوان عالی کشور هر سال حداقل دستمزد را تعیین می کند و تامین اجتماعی نیز موظف است در مورد حداقل دستمزدها نیز آن را اعمال کند.

وی افزود: بر این اساس برای امسال کسانی که حقوق پایه آنها در سال گذشته 2 میلیون و 650 هزار تن بود با مصوبه شورای عالی کار به 4 میلیون و 179 هزار تن افزایش یافت.

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: برای سایر سطوح درآمدی نیز در ماده 96 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است که دستمزد باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود. الان منتظریم تامین اجتماعی بقیه سطوح را مشخص کند چون مثل شورای عالی کار نیست و سازمان باید تصمیم بگیرد.

زدا ادامه داد: یادم هست در سال 1377 برای اولین بار جلسه تعیین دستمزد سایر سطوح درآمدی برای همه بازنشستگان به صورت زنده در اینستاگرام پخش شد تا در جریان تصمیم گیری ها قرار بگیرند. شورا و کارشناسان سازمان با بیان نظرات خود هر دو گروه در نهایت تصمیم نهایی گرفته شد. این یکی از معدود سال هایی بود که پس از تصمیم گیری اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد که اگر به مردم اعتماد کنیم و تصمیم را به آنها اطلاع دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.

  اجرای برنامه سال 77 با رویکرد کاهش آسیب اجتماعی در مانه و سملگان

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که سازمان قصد دارد آن تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی تقاضا دارم در صورت صلاحدید یک بار دیگر تجربه مفید سال 98 را تکرار کنند. این حق آنهاست که مردم را با جزئیات آگاه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید