فرهاد مجیدی ستاره محبوب در آستانه بازگشت به استقلال است

به نظر می رسد مشکلات اداری بین آنها وجود داشته باشد و جدای از این مشکلات اداری، محمدحسین مرادمند با تکمیل پرونده خود و بازگشت دوباره به استقلال در تلاش است تا یک استثنا بگیرد.

حسین مرادمند موفق به جمع آوری مدارک لازم شده و در آستانه بازگشت دوباره به استقلال است.

  حضور لاپید در دروازه قدس دمشق در راستای نقشه شوم اشغالگران است.

دیدگاهتان را بنویسید